சிறப்பாசிரியர்
மரு.கோ. இராமநாதன்

ஆசிரியர் குழு
மரு. கோமதி இராமநாதன்
மரு. வி.பி.பத்மநாபன்
மரு. ச.சந்திரசேகரன்
மரு. சாந்தி சந்திரசேகரன்
மரு. திவ்யா வெங்கடேஷ்
மரு. ஜி.பாண்டிகுமரன்
மரு. இரா.சந்திரபிரியா

வெளியிடுபவர்
மரு. கோ. இராமநாதன்

தலைமை அலுவலகம் :
ஜி.ஆர். மருத்துவமனை
30, ராம் கார்டன்ஸ்
சௌரிபாளையம் ரோடு
கோவை – 641 028.