• உயர்ந்த செயல், மனஉறுதி, கட்டுப்பாடு, அமைதியான பேச்சு, கண்ணியமான நடத்தை போன்றவை அடங்கிய தோற்ற அமைப்பே மற்றவர்களால் ஏற்கப்படும்.
  • எல்லா மனிதர்களிடமும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள், உத்திகள், பெருமைகள்  போன்ற எல்லாவற்றையும் எல்லோரிடமும் பேசக்கூடாது. வல்லவர்கள் எதை பேசுவதற்கு முன்பும் பல முறை யோசிப்பார்கள். பேசிய சொல்லை திரும்பப் பெறமுடியாது.
  • சிலர் செய்தித்தாள்களை தமக்கு வந்த சொந்த கடிதம்போல முழுவதுமாக படிப்பார்கள். செய்தித்தாளில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் படிக்க வேண்டும் என்பதில்லை. எது அவசியம் எது அவசியமில்லை என்பதை அறிந்து கொண்டு படிக்கலாம். சில செய்திகளை வெட்டி எடுத்து கோப்புகளில் வைத்துக் கொண்டு ஓய்வு நேரத்தில் படிக்கலாம்.
  • மனம் ஒரு நல்ல வேலைக்காரன். ஆனால் மோசமான எஜமானன். மன உறுதியுடன் செயல்பட்டு மனதை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதுதான் வாழ்வை உயர்வாக்கும்.
  • மனதிற்கு விசித்திரமான செய்கை உண்டு. கவலைப்பட ஆரம்பித்தால் எங்கெங்கோ இருக்கின்ற கவலைகளை தேடிப் பிடிக்கும். பயம் கொண்டால் உலகில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பார்த்து நடுங்கும். இதைக் கூடவே கூடாது என்று நினைத்தால் அதையே திரும்பத்திரும்ப ஞாபகப் படுத்தும்.
  • மறக்க நினைப்பதை அதிகமாக ஞாபகத்தில் வைக்கும். ஞாபகம் வைக்க வேண்டியதை சரியான நேரத்தில் நினைவிற்கு வராமல் போகும். மனதிற்கு சரியான பயிற்சிகளை, தொடர்ந்து கொடுத்தால் நமக்கு நல்ல சேவை யாளனாகிவிடும்.
  • மனதிற்கும் உடலுக்கும் நேரடி தொடர்பு உண்டு. மன அழுத்தம் இல்லாவிட்டால் உடல் தெளிவுடன் அமைதியாக செயல்படும். யோகா பயிற்சிகளின் முக்கிய அம்சம் மனதை ஒருமுகப் படுத்தி சிந்தனைக்கேற்ற செயலை செய்ய வைப்பதுதான்.

மாமனிதர்

மாமனிதரின் மூன்று பண்புகளை அறிஞர் கூறுகிறார்.

கனிவு: கனிவு இருந்தால் தைரியமாக இருக்கலாம்.

சிக்கனம்:சிக்கனமாக இருந்தால் தாராளமாக இருக்கலாம்.

அடக்கம்: அகந்தை இல்லாவிட்டால் தலைவனாகலாம்.

உயர் சிந்தனை இருந்தால் உயர்ந்த செயல்கள் உண்டாகும்.

உயர்ந்த செயல்கள் இருந்தால் உயர்ந்த பழக்கங்கள் உண்டாகும்.

உயர்ந்த பழக்கங்கள் இருந்தால் உயர்ந்த பண்பு உண்டாகும்.

உயர்ந்த பண்பு இருந்தால் உயர்ந்த வாழ்க்கை உண்டாகும்.

  • இயற்கை நியதி: ஆக்கபூர்வமான எண்ணங்கள் எதிர் மறைகளை வெல்லும். நம்பிக்கை ஆக்கபூர்வமான எண்ணம். பயம் எதிர்மறையானது. நம்பிக்கை உறுதியாக இருந்தால் பயத்தை வெல்ல முடியும்.