• மன உறுதியை வளர்த்தல்: செயல்பாடு, பிறருடன் பழகுதல், குறிக்கோள், தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் போன்றவற்றை நன்கு ஆய்ந்து நெறிப்படுத்தி அமைத்துக் கொண்டு அதை உறுதியுடன் செயல் படுத்துவதால்தான் உறுதியான மனிதர் உருவாகிறார்.
 • சபலங்கள் மனிதர்களின் பலவீனம். சுவையான உணவுகளை அளவிற்கதிகமாக சாப்பிட்டு அவதிப்படுதல். மது போன்ற போதையில் மூழ்குதல், மூன்றாம் மனிதரைப் பற்றி தவறாக பேசுதல், காமத்தில் தடுமாறுதல் எல்லாமே மனதின் தடுமாற்றத்தால்தான்.
 • எதெல்லாம் நம்மை ஆட்டுவிக்குதோ அதையெல்லாம் அடக்கி வைக்க பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். விரதம் இருப்பது ஒரு வகை நெறிப்படுத்துதல் ஆகும்.
 • மற்றவர்களுடன் பழகும்போது குறைவாக பேசவும், அதிகமாக கேட்கவும். இதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு பிடித்தமானவர் ஆகிறோம். அத்துடன் நாம் பிறரிடம் நிறைய கற்றுக் கொள்ள முடியும்.
 • “என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தால், தொடக்கத்தில் அதற்குரிய ஆற்றல் இல்லா விட்டாலும் நான் நிச்சயமாக தேவையான ஆற்றலை முயற்சித்து பெற்று விடுவேன்” என்றார் மகாத்மா காந்தி.
 • முடியும் என்ற நம்பிக்கைதான் மனித குலத்தை உயர்த்துகிறது. புதுமைகளைப் படைக்கிறது.
 • மகத்தான காரியங்கள் நடை பெறுவது பலத்தினால் அல்ல. விடாமுயற்சியினால் தான் என்றார் ஒரு அறிஞர்.
 • ஒரு செயலை தொடர்ந்து 21 நாட்கள் செய்து கொண்டு இருந்தால் அதுவே இயல்பான பழக்கமாகி விடும்.
 • ஒரு நல்லபழக்கத்தை செயல்படுத்துவ தானாலும் அல்லது தீய பழக்கத்தை விடுவதானாலும் தொடர்ந்து 21 நாட்கள் முயற்சியை கைவிட்டுவிடாமல் செய்தால் போதும். அதை சொந்த பழக்கமாக்கி விடலாம்.
 • நாள் முழுவதும் (வாழ்நாள் முழுவதும்) நகைச்சுவை உணர்வோடு வாழப் பழகி விட்டால் அதுவே உன்னத வாழ்க்கை. மகிழ்ச்சி என்பது பிறப்புரிமை. உலகத்தில் அனைத்தும் மகிழ்ச்சிக்காக படைக்கப்பட்டது.
 • “நகைச்சுவை உணர்வு மட்டும் இல்லாதி ருந்தால் நான் எப்போதே பைத்தியம் ஆகியிருப்பேன்” என்றார் காந்தி. நகைச்சுவை மனநிலை இறுக்கத்தை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் நம்மைச் சுற்றி ஆரோக்கிய சூழலை உண்டாக்கிவிடும்.
 • “உன் நண்பனைக் காட்டு: உன்னை யாரென்று சொல்லி விடுகிறேன்” என்பது பொன் மொழி. நற்சிந்தனை, உயர்ந்த குறிக்கோள் கொண்ட மனிதர்களைச் சேர்ந்தால் வெற்றிகள் வந்து சேரும். தோல்வியாளர்களையும் சோம்பேறி களையும் சேர்ந்தால் அதிலும் ஒரு பங்கு ஒட்டிக் கொள்ளும்.