மோசமான மனநிலை நாள் முழுவதும்

– முன்பு விரும்பியவற்றின்மேல்  ஆர்வம் குறைதல்

– உறக்கமின்மை

– சம்பந்தமில்லாமல் மனப்பதட்டம், பரப்பரப்பு, எரிச்சல், கோபம்.

– மிகுந்த அசதி, எதுவும் செய்யாமலே உடல் சக்தி குறைந்த நிலை.

– தான் எவருக்கும், தனக்கும் பயனில்லை என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை அல்லது     குற்றவுணர்வு.

– மனதில் தாங்க முடியாத பாசம், அதனால் முடிவெடுக்க இயலாத மனநிலை.

– மரணம் பற்றிய எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றும். தற்கொலை எண்ணம் தொடர்ந்து வருதல்.  அல்லது தற்கொலைக்கு முயற்சித்தல்.

– மகிழ்ச்சியே இல்லாத மனநிலை.

– பிறருடன் பழகுவதற்கு முடியாத மன நிலை.  இந்த      அறிகுறிகள் எந்த தோல்வியும், துயரமும், அவமானமும், இழப்பும் இல்லாமல் ஏற்படும்.

சிலருக்கு – தலையின் பின்புறம் வலி

– உடலில் ஊர்வது போன்ற பிரமை

– மலச்சிக்கல்

– காரணமில்லாமல் அழுகை

– தனிமை நாட்டம்

– பிறர் பேசும் சத்தத்தை தாங்கிக் கொள்ள இயலாமை.

இத்தகைய அறிகுறிகள் ஐயத்திற்கும்

மேற்பட்டவை 15 நாட்களுக்கு மேல் காணப் பட்டாலோ தற்கொலை  எண்ணம் இருந்தாலோ அவருக்கு மனச்சோர்வு உள்ளதை உறுதிபடுத்த முடியும்.

மனச்சோர்விற்கு மருந்து வகை சிகிச்சைகளின் மூலம் மனதை அமைதிப்படுத்தி உறக்கத்தை இயல்பாக்கலாம்.

மனஅசதி உள்ளவருக்கு சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்கலாம்.

தற்கொலை எண்ணம் உள்ளவர்களை மருத்துவ மனையில் சேர்த்து தீவிரமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். தேவைப் பட்டால் மின் அதிர்வு சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும்.

மனச்சோர்வு சிகிச்சை மருந்துகளின் சில பக்க விளைவுகள்

– நாக்கு உலர்தல்

– மலச்சிக்கல்

– பசியின்மை  அதிகபசி

– மயக்கம்

– வயிறு கலக்கல் எரிச்சல்