உறக்கம், உற்சாகம், நிறைவான உணவு – இம்மூன்றும் நலமான மனத்திற்கு அடிப்படை.

நாகரீக காலத்தின் வேகத்தில் பலருடைய உறக்கமும் அடித்து போய் விட்டது.

அதனால்தான் இன்று அதிக அளவு தூக்க மாத்திரைகளும் மது மற்றும் போதை பொருட்களும்.

அமைதியான உறக்கமே மனதிற்கு சக்தியைக் கொடுக்கும்.

ஆசை அச்சம் கோபம், எதிர்பார்ப்பு, ஏக்கம் – போன்றவை அதிகமாகும் போதும் தூக்கம் குறைந்துவிடும்.

உடல் வலி, மூளை பாதிப்பு, நரம்பு பாதிப்பு, நாளமிலாச் சுரப்பிகளின் குறைபாடு உணவு மாற்றங்களும் உறக்கத்தை பாதிக்கும்.

அமைதியில்லா தூக்கத்தில் அவதிப் படுவோரையும், மனநோயில் தவிப்போரையும் திருஷ்டி, சூன்யம், கிரக தோஷம், ஏவல், பேய், பிசாசு, மந்திரம் போன்ற எண்ணற்ற வியாபார தந்திரங்கள் அறியாமையின் அளவுகோள்கள்.

மன பாதிப்பும் மற்ற உடல்நோயைப் போன்றதுதான். மன பாதிப்படைந்தால் சமூக நாணம் (Stigma) தேவையில்லை.

ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சை பெற்றால் விரைவில் பூரண குணமாகும். எளிமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.