நோயாளிகளை அன்புடன் வரவேற்பார்.

மரியாதையுடனும், கண்ணியத்துடனும் சிகிச்சை அளிப்பார்.

அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளிக்காமல் முழுமையாக நோயைத் தீர்க்க சிகிச்சை தருவார்.

நோயாளியின் திறமையையும் புரிந்துகொள்வார்.

சொல்வதைக் கவனமுடன் கேட்டு, நோய், உடல்நலம் பற்றிய உண்மை விவரங்களைத் தெரிவித்து, நோயாளியின் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்வார்.

தேவைப்பட்டால் அவரே உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார், அல்லது வேறு ஒரு மருத்துவரை அனுப்பி வைப்பார்.

கடினமான மருத்துவ சொற்களை விளக்குவதற்காக வரைபடங்களைப் பயன்படுத்துவார்.

நோயைக் கண்டறிதல், மருத்துவ நடைமுறைகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் உடல் நலம் என அனைத்தையும் விளக்குவார்.

மாற்று மருத்துவம் குறித்து வெளிப்படையாகப் பேசுவார். தேவை ஏற்பட்டால் அந்தச் சிகிச்சையை நோயாளிகளுக்குப் பரிந்துரைப்பார்.

நோயாளிகளின் நலனில் அக்கறை கொண்டு, தனக்குச் சமமானவராக எண்ணுவார்.

வாங்கக்கூடிய விலையில் மட்டுமே மருந்துகளைப் பரிந்துரைப்பார்.

தகவல்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள பல்வேறு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வார் (புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள், இணையதளம்)

உங்கள் உடல் நிலை அல்லது மருத்துவப் பரிசோதனை குறித்த கூடுதல் தகவல் தேவைப்பட்டால், அதற்காக உங்களை அவர் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்வார்.