வாக்கையின் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியாமல் வந்த இளைஞரிடம் அந்த ஞானி, ‘நீ முதலில் எனது மாளிகை யைச் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வா, பிறகு பதில் சொல்கிறேன்’ என்றார்.
“இதோ கிளம்பிவிட்டேன்” என்று எழுந்த வரிடம் ஞானி சொன்னார். “ஒரு நிமிடம் இதோ இந்த ஸ்பூனை உங்கள் வாயால் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் இருக்கிறஎண்ணெய் சிந்தி விடாமல் சுற்றிப் பாருங்கள்”.
மாளிகையைச் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ஞானியிடம் வந்தார் அந்த மனிதர். இப்போது ஞானி அவரிடம் “என் படுக்கை அறையில் ரவிவர்மாவின் ஒவியம் இருந்ததே அது எப்படி இருந்தது?” என்று கேட்டார்.
“மன்னியுங்கள் சுவாமி, நான் அதைக் கவனிக்கவில்லை” என்றார் அந்த மனிதர்.
“அது போகட்டும். மாடிக்குச் செல்லும் வழியில் இருந்த ராமாயண வாசகங்கள்? கிரேக்கத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒளி விளக்குகள்? நூலக வழியே தெரியும் பரமானந்தர் கோயில்?”
எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே பதில்தான்…. “மன்னியுங்கள். நான் அதைக் கவனிக்கவில்லை”.
“இரண்டுமணி நேரம் என்னதான் செய்தீர்கள்?” என்றார் ஞானி.
“இதோ, இந்த ஸ்பூனில் இருக்கிற எண்ணெய் சிதறாமல் பார்த்துக் கொண்டேன்” என்றார் அந்த மனிதர்.
“போகட்டும்… இப்போதும் அதே ஸ்பூனோடு எல்லாவற்றையும் சுற்றிப் பாருங்கள். அனைத்தையும் ரசித்துப் பாருங்கள்” என்று ஞானி அவரை அனுப்பி வைத்தார்.
இந்த முறை ஞானியிடம் வந்த அவர். சுவாமி கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொன்னார்.
“அது சரி, ஸ்பூனில் இருந்த எண்ணெய் எங்கே?” என்றார் ஞானி. “மாளிகையைச் சுற்றிப் பார்க்கிற சுவாரஸ்யத்தில் எண்ணெய் சிந்தி விட்டது” என்றார் அந்த மனிதர்.
“எண்ணெய் சிந்தாமல் சுற்றி இருப்பதை ரசிக்கவும், அனுபவிக்கவும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். மாறாக ரசிப்பதில் கவனம் செலுத்தினால் எண்ணெய் சிதறும் என்று தர்க்கம் செய்யாதீர்கள்” அதுதான் சந்தோஷத்தில் ரகசியம்.