இரண்டு பெண் நண்டுகள், நல்ல தோழிகள். ஆனால் இரண்டு பேரில் யார் சிறந்தவர் என்றமனோபாவம் இருவருக்குமே உண்டு. அதில் ஒரு நண்டு அழகான, பலமான, திறமையான ஓர் ஆண் நண்டைக் கல்யாணம் செய்து கொண்டது.
தன் தோழியைவிடச் சிறப்பான ஒருவரைத் தேர்வு செய்து திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்பது இன்னொரு நண்டின் ஆசை. ஒருநாள் வித்தியாசமான ஒரு ஆண் நண்டை அது பார்த்தது. எல்லா நண்டுகளும் பக்க வாட்டில் நடந்தபோது, இந்த நண்டு மட்டும் நேராக நடந்தது. பெண் நண்டுக்கு மனதுக்குள் பெரிய சந்தோஷம். என் தோழியைவிட எனக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைத்துவிட்டார். நேராக நடக்கும் ‘நண்டு மாப்பிள்ளை’ யாருக்குக் கிடைக்கும் என்ற மகிழ்ச்சியில் உடனடியாக ஆண் நண்டிடம் தன் காதலைச் சொன்னது பெண் நண்டு, ஆண் நண்டும் சம்மதம் சொல்ல, அடுத்த நாளே கல்யாணம்.
கல்யாணம் முடிந்த மறுநாள் பெண் நண்டு ஓய்வாக உட்கார்ந்திருந்த சமயம், ஆண் நண்டை அழைத்தது. இப்போது புது மாப்பிள்ளை எல்லா நண்டுகளையும் போலவே பக்கவாட்டில் நடந்து வந்தார்.
பெண் நண்டுக்கு அதிர்ச்சி. ‘இது நேராக நடக்கும் நண்டு என் தோழியின் கணவரைவிடச் சிறந்தவர் என்றுதானே திருமணம் செய்தோம். இப்போது பக்கவாட்டில் நடக்கிறதே’ எனறு பதற்றம்.
நான் உங்களை முதலில் பார்த்தபோது அழகாக நேராக நடந்தீர்களே. இப்போது ஏன் பக்கவாட்டில் நடக்கிறீர்கள்? என்று கோபமாகக் கேட்டது பெண் நண்டு.
ஆண் நண்டு சிரித்துக் கொண்டே, “அடி பைத்தியக்காரி… அன்னிக்கு நான் தண்ணியடிச்சுட்டு இருந்தேன். அதனால் போதையில் அப்படி நடந்தேன்.
நீ ஆசைப்படறதுக்காக நான் தினமும் தண்ணியடிச்சுட்டு நேராக நடக்க முடியுமா?” என்றது.
பெண் நண்டுக்குப் பெரிய ஏமாற்றம். தன் தோழியைவிட சிறப்பான திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தால், குடிகார நண்டோடு குடும்பம் நடத்த வேண்டியது ஆயிற்று.
தனக்குரிய சரியான, தகுதியான துணையைத் தேடிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு, அறிவு இரண்டுமே அந்தப் பெண் நண்டுக்கு இருந்தது.
ஆனால் தன் தோழியோடு தன்னை ஒப்பிட்டு அவளை மிஞ்ச வேண்டும் என்ற நினைப்பு.. பெண் நண்டைச் சுதந்திரமாகவும் இயல்பாகவும் சிந்திக்க விடாமல் தடுத்துவிட்டது.