ஆகஸ்ட் மாத இதழ்

மனச்சிதைவு உண்டாகக் காரணம்

மனச்சிதைவு உண்டாகக் காரணம் என்ன?

1.உறுதியான குடும்ப சரித்திரம் : மனச்சிதைவு குடும்பங்களில் தொடர்ந்து வருபவையாக அறியப்படுகிறது. பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் போன்ற முதல் நிலை உறவினர்கள் மனச்சிதைவின் உறுதியான சரித்திரம் கொண்டவர்களாக இருப்பின் அவர்களிடத்தில் இது மிக பொதுவாக காணப்படுகிறது.

2.மரபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறுக்கீடு : மரபணுக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இடையேயான குறுக்கீடுகள்கூட நோய் உண்டாக பொறுப்பாகலாம் என்று எண்ணப்படுகிறது.

Read More »

மனச்சிதைவு!

மனச்சிதைவு : உண்மை விபரம்

மனச்சிதைவு என்பது என்ன?

மனச்சிதைவு என்பது ஒரு நாட்பட்ட, தீவிரமான மற்றும் செயலிழக்கச் செய்யும் மனம் சார்ந்த கோளாறு.

இது ஒருவர் புரிந்துகொள்வதில், உணர்தலில் சுவைகளில் மற்றும் நுகர்வதில் மாற்றங்களுக்கு காரணமாகலாம். நோயாளிகள் சமூகத்திலிருந்து விலகி இருப்பார்கள். சில சமயங்களில், அவர்கள் குழப்பமுடையவர் களாக இருப்பார்கள்.

இந்த நோய் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் எதிர்மறை விளைவை உண்டாக்குகிறது. மற்றும் ஒருவருடைய தெளிவாக சிந்திக்கும் திறனை, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதில், முடிவுகளை எடுப்பதில் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மற்றவற்றில் எதிரான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மனச்சிதைவின் சிகிச்சைக்காக வெவ்வேறுவகை மனக்குழப்பநீக்கி மருந்துகள் கிடைக்கின்றன.

இந்த மருந்துகளுடன் சேர்த்து, மனச்சிதைவின் சிகிச்சைக்காக சமூக உளவியல்சார் சிகிச்சையும் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

இம்மாத கட்டுரைகள்

PATIENT CARE

Thannambikkai E-Magazine

TESTIMONIAL

மதிப்பிற்குரிய ஜி.ஆர் மருத்துவமனை
தலைமை மருத்துவர் அவர்களுக்கு Read on..


RECENT COMMENTS