ஆகஸ்ட் மாத இதழ்

கருவிலிருந்து…

புதிய உயிரின் தொடக்கம்
கருவானது ஒரு குண்டூசியின் தலையைக் காட்டிலும் சிறியது. அது ஃபலோப்பியன் குழாய் வழியாக கர்ப்பப்பையை நோக்கி மிதந்து வருகிறது.
முதல் மாதம்
கர்ப்பப்பையில் நுழைந்ததும், வளரும் கருவானது அதில் தன்னைத் தானே ஒட்டிக் கொள்கிறது.
முதுகெலும்பு, தண்டுவடம், நரம்பு மண்டலம், சிறுநீரகங்கள், கல்லீரல் மற்றும் குடல்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.
4-5 வாரங்களில், கருவின் சிறிய இதயம் துடிக்கத் துவங்குகிறது.
நஞ்சுக்கொடி பணிபுரியத் தொடங்குகிறது.
இரண்டாம் மாதம்:
வாய் மற்றும் நாக்கு உட்பட முகத்தின் அம்சங்கள் தெரிகின்றன. கண்களில் விழித்திரை மற்றும் லென்ஸ்கள் இருக்கின்றன.
தாயிடமிருந்து தனிப்பட்டு அதற்கே சொந்தமான ஒரு ரத்தவகை அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது. சிசு சுமார் அரை அங்குலம் நீளமாக இருக்கிறது.

Read More »

குழந்தைகளுக்கு சுகாதாரம்

கைகளை சுத்தமான சோப்பு போட்டுக் கழுவிய பிறகுதான் குழந்தைக்குரிய உணவைத் தயாரிக்க வேண்டும். கொதிக்க வைத்து ஆறிய நீரைதான் உபயோகிக்க வேண்டும். சுத்தமான பாத்திரங்களையே பயன்படுத்த வேண்டும்.
புட்டிப்பால் கொடுத்தால் புட்டி, ரப்பர் சூப்பிகள் ஆகியவற்றைக் கொதிநீரில் போட்டு சுத்தப்படுத்திய பிறகே உபயோகிக்க வேண்டும். பாட்டிலில் மிஞ்சிய பாலை மீண்டும் உபயோகிக்கக் கூடாது.
குழந்தைகளைக் குளிப்பாட்டுவதற்கு மிருதுவான பேபி சோப்பை உபயோகிக்கலாம். சுத்தமான துணிகளையே உபயோகிக்க வேண்டும்.
குழந்தையைக் குளிப்பாட்டும் போது அதனுடைய மூக்கில் ஊதக்கூடாது. கண்கள் மற்றும் காதுகளில் எண்ணெய் ஊற்றக் கூடாது. குழந்தையின் தொண்டையில் இருந்து சளி எடுப்பதாகக் கூறி சுத்தமில்லாத விரல்களை குழந்தையின் வாயில் வைக்கக்கூடாது. குழந்தைக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டக் கூடாது. குளிப்பாட்டியவுடன் புகைப்போடக் கூடாது.
குழந்தை சிறுநீர் மற்றும் மலம் கழித்தவுடன் சுத்தமான வேறு துணிகளை உடனுக்குடன் மாற்ற வேண்டும்.
குழந்தையின் அது வாயில் வைக்கும் பொருட்கள் சுத்தமாக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு அளிக்கும் உணவை மூடிவைத்து ஈ, பூச்சி ஆகியவற்றில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

Read More »

இம்மாத கட்டுரைகள்

PATIENT CARE

NEWS ROOM

TESTIMONIAL

மதிப்பிற்குரிய ஜி.ஆர் மருத்துவமனை
தலைமை மருத்துவர் அவர்களுக்கு Read on..


RECENT COMMENTS